جزییات افزونه

AzGR-4308
شماره افزونه
AzGR-4308
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
14 August 1971
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Polygonum
نام علمی
Polygonum aviculare L.
نام محصول ارائه شده
knotweed
نامهای افزونه
نام افزونه
Gush girkhbughumu
شناسه دیگر
DERMAN-51 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-51 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-51
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
14 August 1971
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-51
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:de083d23-a1be-4b8e-aba6-783e6fffccdf
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
27 October 2016