جزییات افزونه

NC004553
شماره افزونه
NC004553
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vicia
گونه
نام علمی
Vicia faba L.
نام محصول ارائه شده
Haba
نامهای افزونه
شناسه دیگر
VF1091 ESP046
نام افزونه
moruna
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 1978
موقعیت محل جمع‌آوری
Andalucia, Granada, Algarinejo
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۷٫۳۲۶۹۴۴
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۴٫۱۵۶۶۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۶۰۳
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲٫۱۳٫۱۵٫۳۶٫۹۹٫۹۱۴٫۱۱۷۱۷٫۲۱۴٫۱۱۰۵٫۷۳٫۱
میانگین دما [°C]۶٫۵۸۱۰٫۳۱۲٫۵۱۵٫۹۲۱۲۴٫۸۲۴٫۶۲۰٫۶۱۵٫۴۱۰٫۳۷٫۱
بیشینه دما [°C]۱۰٫۸۱۲٫۹۱۵٫۵۱۸٫۱۲۲۲۸٫۱۳۲٫۶۳۲۲۷٫۱۲۰٫۸۱۵۱۱٫۱
بارش ماهانه [mm]۷۶۷۱۷۳۶۲۴۴۱۶۶۷۲۲۵۷۷۸۷۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۴٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۵
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶۳٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۲٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲٫۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۰٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۷٫۹
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۴
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۳٫۴
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۷٫۲
بارش سالانه [mm]
۵۸۹
بارش گرمترین ماه [mm]
۷۸
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۶
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۵۵
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۳۱
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۹
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۹
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۲۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:de304544-b06d-48d9-94e5-33efb6602354
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد