جزییات افزونه

GUMP-TR00114
شماره افزونه
GUMP-TR00114
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
24 April 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
DNK061
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903409
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium repens L.
نام محصول ارائه شده
White clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903409 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903409 AUT001
شماره جمع‌آوری
S-2002-2448
نام افزونه
MILKANOVA PAJBJERG
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-2448
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:de5efc38-1e28-4922-9716-e3232fb39a1a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد