جزییات افزونه

01B0100601
شماره افزونه
01B0100601
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1980
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
ROM002
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Beta
گونه
نام علمی
Beta vulgaris L. vulgaris
نام محصول ارائه شده
beetroot
نامهای افزونه
نام افزونه
BRASOV
جمع‌آوری اطلاعات
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:df0008d6-810c-493f-83e6-aecfdee8947d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد