جزییات افزونه

GR 25
شماره افزونه
GR 25
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
4 September 1980
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium perenne L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
29434
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
4 September 1980
منبع جمع‌آوری
سایر
شناسه ماموریت جمع‌آوری
Radoch-1980
شماره جمع‌آوری
29434
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:df8223c6-36ca-48bd-8cb3-55418a27694d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد