جزییات افزونه

داده‌های گذرنامه و چیزهای دیگر

AzGR-4302
شماره افزونه
AzGR-4302
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
24 July 1948
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Iris
گونه
نام علمی
Iris pseudacorus L.
محصول
iris
نامهای افزونه
نام افزونه
Sari susen
شناسه دیگر
DERMAN-40 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-40 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-40
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
24 July 1948
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-40
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e0dce811-b472-4641-bb44-26be183a7f06
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۲۷ اکتبر ۲۰۱۶