جزییات افزونه

774
شماره افزونه
774
کد موسسه
BEL098
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Phyllostachys
نام علمی
Phyllostachys nigra 'henonis'
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
'Henonis'
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e40b3306-fb2d-4047-9072-a8d306a19e9b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
9 January 2014