جزییات افزونه

01Z0100009
شماره افزونه
01Z0100009
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1960
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L. mays
نام محصول ارائه شده
corn
نامهای افزونه
نام افزونه
3Y
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e4c2605f-ccf5-4460-ad4f-62f0ca8d0e29
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد