جزییات افزونه

IWS 001 002 000 824
شماره افزونه
IWS 001 002 000 824
کد موسسه
BGR029
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
شماره افزونه اهداکننده
PC02014, Acc. TS08
آرایه‌بندی
جنس
Aegilops
گونه
نام علمی
Aegilops speltoides
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
PC02014, Acc. TS08
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e4c7c0a7-f966-47bb-8cf0-be795f3d1152
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد