جزییات افزونه

Ames 5105
شماره افزونه
Ames 5105
کد موسسه
USA020
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
15 April 1986
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
سایر
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Amaranthus
نام علمی
Amaranthus dubius Mart. ex Thell.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
RRC 315
شناسه دیگر
MITA 98
شناسه دیگر
Ames 5105 USA126
شناسه دیگر
98
شناسه دیگر
Du001
شناسه دیگر
RRC 315
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
13 July 1978
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e4d04d5b-abb6-4efd-b667-bd18dc4dd39f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد