جزییات افزونه

03C0700001
شماره افزونه
03C0700001
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1955
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
CZE072
Ancestral information (pedigree)
S-Petkuser Flaemingstreue
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Avena
گونه
نام علمی
Avena sativa L.
محصول
Oat
نام محصول ارائه شده
oat
نامهای افزونه
نام افزونه
Cesky Zluty
جمع‌آوری اطلاعات
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e4dc176c-d0c6-43d2-a7e3-3fa33fb0b7af
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد