جزییات افزونه

DEU455-121
شماره افزونه
DEU455-121
موسسه دارنده
کد موسسه
DEU455
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
Breeding institute code
DEU455
accessions.pulic.p.display.ancest
SILVANER / GUTEDEL
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Vitis
گونه
نام علمی
Vitis vinifera Linné subsp. vinifera
نام محصول ارائه شده
wine grape
نامهای افزونه
نام افزونه
NOBLING FR 80
توضیحات
ACCENAME
true name
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e582609b-39f1-41f7-b85e-fb7e50685772
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
9 January 2014