جزییات افزونه

NU03
شماره افزونه
NU03
کد موسسه
BEL001
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
MMG
آرایه‌بندی
جنس
Avena
گونه
نام علمی
Avena sativa var. nuda
محصول
Oat
نام محصول ارائه شده
oats
نامهای افزونه
نام افزونه
Parkers Huskless Oats
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e5d85e88-6f19-4e43-bd47-2e303bbd0481
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد