جزییات افزونه

GUMP-TR00118
شماره افزونه
GUMP-TR00118
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
April 24, 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
NLD009
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903405
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium repens L.
نام محصول ارائه شده
White clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903405 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903405 AUT001
شماره جمع‌آوری
S-2002-2449
نام افزونه
DONNA
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-2449
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e5fb11d9-3b44-4eea-a010-73aa499a7a82
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد