جزییات افزونه

B01X0017
شماره افزونه
B01X0017
کد موسسه
SVK001
تاریخ اکتساب
1992
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
Ancestral information (pedigree)
S71*084/4*K8
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Beta
گونه
نام علمی
Beta vulgaris L. var. altissima Doll
محصول
sugar beet
نامهای افزونه
نام افزونه
SL-83 /B
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e91eaaf6-94da-4ae2-bbe8-cad407df32c1
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۲۸ اکتبر ۲۰۱۶