جزییات افزونه

AzGR-4330
شماره افزونه
AzGR-4330
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
18 July 1995
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Capparis
نام علمی
Capparis spinosa L.
نام محصول ارائه شده
caper
نامهای افزونه
نام افزونه
Tikanli kavar
شناسه دیگر
DERMAN-90 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-90 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-90
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
18 July 1995
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-90
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e9d6c076-3de8-4c87-84e1-d891f5dc3ad7
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016