جزییات افزونه

AzGR-5152
شماره افزونه
AzGR-5152
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
8 July 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Prangos
گونه
نام علمی
Prangos uloptera DC.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
Givrim chashir
شناسه دیگر
azeDER-122 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-122 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-122
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
8 July 2003
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-122
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ebb932b3-790a-41f3-b480-18fab98521ea
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016