جزییات افزونه

GUMP-TA00144
شماره افزونه
GUMP-TA00144
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
April 23, 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
DEU530
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903377
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
گونه
نام علمی
Trifolium alexandrinum L.
نام محصول ارائه شده
Berseem clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903377 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903377 AUT001
شماره جمع‌آوری
S-2002-0300
نام افزونه
WINNER
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-0300
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ebc90ff0-abb6-43ba-b3ad-133fdbcd3e71
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد