جزییات افزونه

NC000130
شماره افزونه
NC000130
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
July 20, 1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L. subsp. mays
نام محصول ارائه شده
maiz
نامهای افزونه
نام افزونه
Millo do pais
شناسه دیگر
BGE005877 ESP004
شناسه دیگر
CIAM81130 ESP119
شماره جمع‌آوری
81130
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
October 31, 1981
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شناسه ماموریت جمع‌آوری
C001
شماره جمع‌آوری
81130
موقعیت محل جمع‌آوری
Galicia, Orense, Celanova, Pontefechas,Fechas
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
42.186667
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
-7.921111
ارتفاع محل جمع‌آوری
375
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]2.73.75.97.09.712.914.915.013.09.65.63.4
میانگین دما [°C]6.57.810.011.814.818.220.720.718.214.09.57.0
بیشینه دما [°C]10.311.914.216.719.923.626.626.523.518.513.310.7
بارش ماهانه [mm]125.0126.0124.084.081.050.022.027.062.0111.0136.0160.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
13.3
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
9.4
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.4
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
50.3
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
26.6
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
2.7
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
23.9
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
7.6
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
19.8
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
19.8
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
7.1
بارش سالانه [mm]
1108.0
بارش گرمترین ماه [mm]
160.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
22.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
46.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
421.0
بارش خشکترین ماه [mm]
99.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
99.0
بارش سردترین منطقه [mm]
411.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ebe463fb-b515-43dd-aae9-b96d40a65b71
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد