جزییات افزونه

IWS 001 004 000 833
شماره افزونه
IWS 001 004 000 833
کد موسسه
BGR029
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
شماره افزونه اهداکننده
PC02023, Acc. TE08
آرایه‌بندی
جنس
Aegilops
نام علمی
Aegilops searsii
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
PC02023, Acc. TE08
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ec2feadf-63a3-423d-ba3d-2087fe81def5
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد