جزییات افزونه

377
شماره افزونه
377
کد موسسه
BEL002
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Gossypium
گونه
نام علمی
Gossypium sturtianum var nanderwarense
نام محصول ارائه شده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ecacb933-76c9-44c7-b453-65491cdce418
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد