جزییات افزونه

PARL 1
شماره افزونه
PARL 1
کد موسسه
USA955
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
4 April 2000
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Bassia
گونه
نام علمی
Bassia prostrata
محصول
نامهای افزونه
نام افزونه
Collection# 1
شناسه دیگر
W6 22352 USA126
شناسه دیگر
PARL 1 USA126
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
October 1999
شماره جمع‌آوری
Collection# 1
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۷٫۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۹٫۷۵
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲۶۴
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۱۸٫۲‎−۱۸٫۲‎−۱۰٫۳۲٫۱۹٫۷۱۴٫۹۱۷٫۶۱۵۸٫۳۰٫۱‎−۶٫۷‎−۱۳
میانگین دما [°C]‎−۱۳٫۸‎−۱۳٫۳‎−۵٫۵۸٫۳۱۶٫۹۲۲٫۲۲۴٫۸۲۲٫۴۱۵٫۶۵٫۸‎−۲٫۶‎−۹٫۴
بیشینه دما [°C]‎−۹٫۴‎−۸٫۴‎−۰٫۷۱۴٫۵۲۴٫۱۲۹٫۶۳۲٫۱۲۹٫۸۲۲٫۹۱۱٫۶۱٫۶‎−۵٫۸
بارش ماهانه [mm]۱۵۱۲۱۵۲۲۱۷۱۴۱۲۱۲۱۱۱۹۱۷۱۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۶
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۷
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۲
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۳۸٫۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۲٫۱
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۱۸٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۵۰٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۶٫۵
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۰٫۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۳٫۱
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۱۲٫۲
بارش سالانه [mm]
۱۸۳
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۲
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۱
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۰
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۵۴
بارش خشکترین ماه [mm]
۳۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۳۸
بارش سردترین منطقه [mm]
۴۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f04dcb75-9503-4e55-baa8-ff2af09e39e3
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴
ایجاد شد
داده ارائه نشد