جزییات افزونه

MAP00490
شماره افزونه
MAP00490
کد موسسه
HRV041
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Centaurium
نام علمی
Centaurium erythraea Rafn
نام محصول ارائه شده
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1999
منبع جمع‌آوری
علفزار
موقعیت محل جمع‌آوری
Oporovec
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۶٫۳۳۱۹۴۴
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۶٫۶۷۵۲۷۸
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱۴۳
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۴٫۲‎−۲٫۵۰٫۸۵٫۱۹٫۴۱۳٫۱۱۴٫۵۱۳٫۷۱۰٫۶۶۱٫۸‎−۱٫۹
میانگین دما [°C]‎−۱۱٫۳۵٫۸۱۰٫۶۱۵٫۲۱۸٫۷۲۰٫۵۱۹٫۷۱۶٫۴۱۱۵٫۲۱
بیشینه دما [°C]۲٫۳۵٫۲۱۰٫۹۱۶٫۱۲۱۲۴٫۳۲۶٫۵۲۵٫۸۲۲٫۲۱۶٫۱۸٫۷۳٫۹
بارش ماهانه [mm]۴۲۴۱۴۵۶۴۸۲۹۴۹۳۸۷۶۹۶۱۷۵۵۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۰٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۷
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۷۴٫۵
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۶٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۴٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۰٫۷
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۹٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۹٫۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۰٫۴
بارش سالانه [mm]
۸۱۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۹۴
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۴۱
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۷
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۷۴
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۲۸
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۷۴
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۴۰

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f0687db0-03c9-42ba-bcb1-f900b888519c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد