جزییات افزونه

01C0106729
شماره افزونه
01C0106729
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
2006
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
winter wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
Krasnovodopadskaya 211
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f08f79ed-f748-44f3-81c0-991cffbc4d6c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد