جزییات افزونه

GUMP-TP00129
شماره افزونه
GUMP-TP00129
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
23 April 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
DEU007
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903393
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium pratense L.
نام محصول ارائه شده
red clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903393 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903393 AUT001
شماره جمع‌آوری
S-2002-0562
نام افزونه
Lucrum
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-0562
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f2ddd695-3a4d-4b24-bc57-5af203558305
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد