جزییات افزونه

NC000344
شماره افزونه
NC000344
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
November 1984
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
NRGC04449
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Avena
گونه
نام علمی
Avena sativa L.
نام محصول ارائه شده
Avena
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
NRGC04449 ESP080
شماره افزونه اهداکننده
NRGC04449 ESP080
نام افزونه
AVENA
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
20 October 1944
موقعیت محل جمع‌آوری
Cataluña, Gerona, Celra
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۲٫۰۲۵۸۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۲٫۸۸۰۲۷۸
ارتفاع محل جمع‌آوری
۷۱
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۴٫۶۵٫۶۷٫۸۹٫۷۱۳٫۲۱۶٫۶۱۹٫۲۱۹٫۱۱۷٫۱۱۳۸٫۶۵٫۹
میانگین دما [°C]۸۹٫۱۱۱٫۳۱۳٫۴۱۶٫۹۲۰٫۶۲۳٫۳۲۳٫۲۲۰٫۸۱۶٫۴۱۲۹٫۱
بیشینه دما [°C]۱۱٫۴۱۲٫۶۱۴٫۹۱۷٫۲۲۰٫۷۲۴٫۷۲۷٫۵۲۷٫۳۲۴٫۵۱۹٫۹۱۵٫۴۱۲٫۴
بارش ماهانه [mm]۴۵۴۷۶۶۵۸۶۲۴۹۳۰۵۳۶۸۱۰۴۵۸۵۹
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۵٫۳
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۳
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۵۳٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۷٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۴٫۶
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۲٫۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۶٫۴
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۲٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۲٫۴
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۸٫۷
بارش سالانه [mm]
۶۹۹
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۰۴
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳۰
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۹
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۳۰
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۳۲
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۵۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۵۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f361816a-22c1-47d5-91d7-674859b90c95
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد