جزییات افزونه

GR 1491
شماره افزونه
GR 1491
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
4 September 1980
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه اهداکننده
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium perenne L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
31
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
4 September 1980
منبع جمع‌آوری
زیستگاه آبی
شناسه ماموریت جمع‌آوری
Radoch-1980
شماره جمع‌آوری
31
موقعیت محل جمع‌آوری
bei Abbendorf an der Elbe, Elbauen
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۲٫۸۹۹۱۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۱٫۹۱۴۴۴۴
مختصات مبهم
800
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۲٫۴‎−۲٫۳‎−۰٫۱۳٫۴۷٫۶۱۱٫۳۱۳٫۲۱۲٫۷۹٫۶۵٫۹۲٫۳‎−۰٫۷
میانگین دما [°C]۰٫۴۳٫۶۷٫۹۱۲٫۷۱۶٫۲۱۷٫۹۱۷٫۵۱۴۹٫۴۴٫۸۱٫۵
بیشینه دما [°C]۲٫۴۳٫۲۷٫۴۱۲٫۴۱۷٫۹۲۱٫۲۲۲٫۷۲۲٫۴۱۸٫۵۱۳۷٫۳۳٫۸
بارش ماهانه [mm]۴۱۳۱۳۶۳۹۵۱۶۳۵۸۶۰۴۴۳۸۴۳۴۴
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۸٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۶
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶۴٫۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۲٫۷
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۲٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۵٫۱
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۷٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۳٫۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۷٫۲
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۰٫۶
بارش سالانه [mm]
۵۴۸
بارش گرمترین ماه [mm]
۶۳
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳۱
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۱
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱۸۱
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۰۶
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۸۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۱۶

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f3fa7bad-9461-4b27-a1d0-5d8151f2ca13
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد