جزییات افزونه

01C0107557
شماره افزونه
01C0107557
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
2015
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
PI572653
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
winter wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
PI572653 USA029
نام افزونه
CEZIUM 88
شماره افزونه اهداکننده
PI572653 USA029
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f55566d8-ef2e-4ba3-a9f8-260ab28e409f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
16 May 2017