جزییات افزونه

HBLFAG-Rap-0008
شماره افزونه
HBLFAG-Rap-0008
کد موسسه
AUT047
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
S-2003-0630
آرایه‌بندی
جنس
Raphanus
نام علمی
Raphanus sativus L. var. sativus
نام محصول ارائه شده
radish
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
S-2003-0630 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
S-2003-0630 AUT001
نام افزونه
PARAT
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
شرکت بذر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f5e346ba-3865-4c41-8004-1ea5bd09a2dc
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد