جزییات افزونه

MB 24
شماره افزونه
MB 24
کد موسسه
USA004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
8 August 1994
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Solanum
گونه
نام علمی
Solanum berthaultii HAWKES
محصول
Potato
نام محصول ارائه شده
potato
نامهای افزونه
نام افزونه
BCB N263-067
شناسه دیگر
BCB N263-067
جمع‌آوری اطلاعات
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f68a2986-9c60-49e3-8982-780b2e1bd0ba
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد