جزییات افزونه

RS 001
شماره افزونه
RS 001
کد موسسه
ITA070
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Vitis
گونه
نام علمی
Vitis vinifera L.
نام محصول ارائه شده
grape
نامهای افزونه
نام افزونه
Albanello cl. RS001
توضیحات
STORAGE
screen house
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
موقعیت محل جمع‌آوری
regione Sicilia
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f7d2e2f3-fdf3-4870-83c3-bcaf2e44d8d7
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
28 October 2016