جزییات افزونه

771
شماره افزونه
771
کد موسسه
BEL098
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Phyllostachys
نام علمی
Phyllostachys viridis 'sulfurea'
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
'Sulfurea'
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f7d85460-b7cd-4487-a9e8-209fb2fc814e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
9 January 2014