جزییات افزونه

GR 1337
شماره افزونه
GR 1337
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
September 1, 1977
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
773034
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Festuca
گونه
نام علمی
Festuca arundinacea SCHREB.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
773034 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
773034 DEU273
شناسه دیگر
773034 DEU273
نام افزونه
Backafall
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f8b43905-6fca-46a4-be07-1e300b15387c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد