جزییات افزونه

GUMP-TP00123
شماره افزونه
GUMP-TP00123
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
24 April 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
DEU530
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903399
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium pratense L.
نام محصول ارائه شده
red clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903399 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903399 AUT001
شماره جمع‌آوری
S-2002-2706
نام افزونه
TEMPUS
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-2706
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f8bf37bd-b224-4939-94ba-d16590c0845f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد