جزییات افزونه

AzGR-5244
شماره افزونه
AzGR-5244
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
11 August 1987
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Crataegus
نام علمی
Crataegus eriantha A.Pojark.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
Tukluchichek yemishan
شناسه دیگر
azeDER-262 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-262 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-262
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
11 August 1987
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-262
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f90e2ea8-2e1f-4742-8213-9533ffcc1f45
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016