جزییات افزونه

NC004608
شماره افزونه
NC004608
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vicia
گونه
نام علمی
Vicia faba L.
نام محصول ارائه شده
Haba
نامهای افزونه
شناسه دیگر
VF1096 ESP046
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
May 1978
موقعیت محل جمع‌آوری
Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Guadalmez
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۸٫۷۲۸۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۴٫۹۶۹۴۴۴
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳۶۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲٫۷۳٫۷۶٫۲۸٫۴۱۱٫۳۱۵٫۴۱۸٫۵۱۸٫۱۱۵٫۵۱۰٫۹۶٫۶۳٫۶
میانگین دما [°C]۷۸٫۹۱۱٫۷۱۴٫۵۱۷٫۷۲۳٫۱۲۷٫۱۲۶٫۳۲۲٫۶۱۶٫۷۱۱٫۴۷٫۷
بیشینه دما [°C]۱۱٫۴۱۴٫۱۱۷٫۳۲۰٫۷۲۴٫۱۳۰٫۸۳۵٫۷۳۴٫۶۲۹٫۸۲۲٫۶۱۶٫۳۱۱٫۹
بارش ماهانه [mm]۵۸۵۲۷۰۵۴۴۸۱۸۳۵۲۴۵۶۵۷۶۵
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۶٫۲
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۲٫۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶۸٫۸
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۵٫۷
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲٫۷
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۹٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۵٫۵
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۷٫۸
بارش سالانه [mm]
۵۱۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۷۰
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۵۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱۸۰
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۶
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۶
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۷۵

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:fbb17248-6d0d-4db5-bfd3-fba568e44cdd
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد