جزییات افزونه

BRA 00072840-2
شماره افزونه
BRA 00072840-2
موسسه دارنده
کد موسسه
BRA008
تاریخ اکتساب
25 April 2016
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Oryza
گونه
نام علمی
Oryza sativa L.
محصول
Rice
نام محصول ارائه شده
Arroz
نامهای افزونه
نام افزونه
TOMEKICHIWASE
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
25 April 2016
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:fca4644e-abe3-4ff3-a581-4cdec279a284
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۴ اکتبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
۲۶ آوریل ۲۰۱۸