جزییات افزونه

00004-04
شماره افزونه
00004-04
کد موسسه
PRT201
تاریخ اکتساب
14 March 2005
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Phaseolus
نام علمی
Phaseolus vulgaris L.
نام محصول ارائه شده
common bean
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
4 October 2004
منبع جمع‌آوری
حیاط منزل، آشپزخانه یا باغچه خانگی (شهری، حومه شهر یا روستایی)
موقعیت محل جمع‌آوری
Rua da Fonte, 3, S. Sebastião, Terceira, Azores
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:fcd39b7f-b965-4fce-90a7-753fb1784570
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد