جزییات افزونه

NC004469
شماره افزونه
NC004469
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vicia
گونه
نام علمی
Vicia faba L.
محصول
Haba
نامهای افزونه
نام افزونه
Blanca
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1978
موقعیت محل جمع‌آوری
Valencia, Castellon, Vall d'Alba
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۰٫۱۷۶۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۰٫۰۳۳۸۸۹
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲۹۶
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۴٫۲۴٫۹۶٫۶۸٫۷۱۲٫۱۱۵٫۸۱۸٫۹۱۹٫۲۱۶٫۵۱۲٫۱۷٫۷۴٫۹
میانگین دما [°C]۸٫۲۹۱۱٫۱۱۳٫۳۱۶٫۷۲۰٫۲۲۳٫۳۲۳٫۵۲۰٫۸۱۶۱۱٫۶۹٫۸
بیشینه دما [°C]۱۲٫۲۱۳٫۱۱۵٫۶۱۷٫۹۲۱٫۳۲۴٫۷۲۷٫۸۲۸۲۵٫۲۱۹٫۹۱۵٫۵۱۴٫۷
بارش ماهانه [mm]۲۷۳۵۳۴۳۷۵۳۳۷۱۶۲۵۶۲۶۹۵۰۴۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۵٫۳
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۷
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۵۳٫۵
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۸
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۴٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۳٫۸
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۶٫۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۲٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۲٫۵
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۹
بارش سالانه [mm]
۴۸۵
بارش گرمترین ماه [mm]
۶۹
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۶
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۶
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱۸۱
بارش خشکترین ماه [mm]
۷۸
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۰۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۰۲

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:fd2fa2db-383e-42d8-a846-cac771ab640d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد