جزییات افزونه

WWZENTA
شماره افزونه
WWZENTA
موسسه دارنده
کد موسسه
CHE100
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L.
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
soft wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
Zenta
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:fd81555c-67e0-4b3c-b504-9b98ed25a2d5
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
9 January 2014