جزییات افزونه

BVAL-610115
شماره افزونه
BVAL-610115
کد موسسه
AUT001
تاریخ اکتساب
1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
DNr. 075
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Phaseolus
نام علمی
Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris
محصول
kidney bean
نامهای افزونه
نام افزونه
Kaiser Friedrich Bohne
شماره جمع‌آوری
5d
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
October 1982
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
5d
موقعیت محل جمع‌آوری
Wolfsberg
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۶٫۹۳۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۵٫۶۵
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳۴۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۶٫۵‎−۵٫۱‎−۱٫۳۳٫۱۷٫۹۱۱٫۳۱۲٫۷۱۲۸٫۴۳٫۸‎−۰٫۳‎−۴٫۱
میانگین دما [°C]‎−۲٫۸‎−۰٫۷۳٫۸۸٫۶۱۳٫۶۱۷۱۸٫۷۱۷٫۹۱۴٫۱۸٫۸۳٫۲‎−۱
بیشینه دما [°C]۱۳٫۷۸٫۹۱۴٫۲۱۹٫۴۲۲٫۷۲۴٫۸۲۳٫۹۱۹٫۹۱۳٫۸۶٫۷۲٫۱
بارش ماهانه [mm]۳۴۳۸۵۰۵۹۹۱۱۱۹۱۲۳۱۰۹۸۲۶۹۶۷۴۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۸٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۹
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۷۵
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۴٫۸
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۶٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۱٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۷٫۸
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
‎−۱٫۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۷٫۸
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۱٫۵
بارش سالانه [mm]
۸۸۸
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۲۳
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۹
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۵۱
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۱۹
بارش گرمترین منطقه [mm]
۳۵۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۱۹

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:fdb26f45-f613-4de1-9865-1b827b3b0191
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد