جزییات افزونه

NC003675
شماره افزونه
NC003675
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
November 22, 1977
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
ESP039
موسسه تکثیر ایمن
ESP004
آرایه‌بندی
جنس
Hordeum
گونه
نام علمی
Hordeum vulgare L.
نام محصول ارائه شده
Cebada
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
ESP039
نام افزونه
Pane 1
شناسه دیگر
BGE000236 ESP004
شناسه دیگر
CNE167 ESP007
توضیحات
Coleccion Nuclear Española
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:fdddfbb6-e575-4f72-93e3-4a960ed4c9c2
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد