جزییات افزونه

SMD NVT
شماره افزونه
SMD NVT
کد موسسه
CIV066
تاریخ اکتساب
12 July 1977
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Cocos
گونه
نام علمی
Cocos nucifera
محصول
Coconut
نام محصول ارائه شده
coconut
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ff84c354-7933-4143-b9c9-b3372b12f7b4
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
داده ارائه نشد
ایجاد شد
داده ارائه نشد