اطلاعات کلی

Breadfruit

Artocarpus spp.

میوه درخت نان یک میوه بزرگ و نشاسته‌دار است که روی درخت‌هایی با طول تا 25 متر رشد می‌کند. نام این میوه از بافت نسبتاً جاافتاده آن در هنگام پخت گرفته شده است که شبیه نان پخته شده تازه می‌باشد. Genesys تعداد 272 رکورد از گونه‌های Artocarpus را فهرست نموده است که تمام آنها، غیر از دو مورد، در ایالات متحده امریکا یافت می‌شوند. اکثر آنها (78%) گونه‌های سنتی و محلی، با حدود 10% گونه کشاورزی پیشرفته می‌باشند.

اعضای متعددی از این طبقه دارای میوه قابل خوردن می‌باشند. دو مورد از رایج‌ترین گونه‌ها در Genesys عبارتند از میوه واقعی درخت نان (A. altilis) و درخت نان صحرایی (A. heterophyllus). این پایگاه داده، چندین گونه دورگه را نیز فهرست می‌کند.

درخت نان، بومی منطقه جنوب اقیانوس آرام است. پلی‌نزی‌ها از درخت نان به‌عنوان فرآورده کشاورزی اصلی استفاده کردند و نخستین بار، این فرآورده کشاورزی را در سفرهایشان در منطقه جنوب اقیانوس آرام پخش نمودند. سپس افراد دیگر، عمدتاً در سفر HMS Bounty بدنام، آن را بیشتر به کشتزار آوردند. باور عموم بر این است که درخت نان صحرایی، نخستین بار در هندوستان کشت شد و اکنون در سراسر منطقه جنوب شرقی آسیا یافت می‌شود.

اغلب رکوردها توسط مؤسسه درخت نان در یک بانک ژن کشتزار در "باغ گیاه‌شناسی استوایی ملی ایالات متحده" در هاوایی نگهداری می‌شوند.

نام اصلی
Breadfruit
افزونه‌ها در Genesys
original (1).jpeg
موسسات دارنده
USA042
FJI049
USA047
USA108
کشور موسسه دارنده
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Artocarpus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Artocarpus altilis
Artocarpus hybr.
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus camansi
Artocarpus odoratissimus
سایر
۸