بادمجان

بادمجان‌ها

بادمجان یک فرآورده کشاورزی دنیای قدیم است که به خاطر طعم و همچنین محتویات آنتی‌اکسیدان و مواد ریزمغذی، دارای ارزش می‌باشد. سه گونه کشت شده شناخته شده است: بادمجان Gboma ‏(Solanum macrocarpon)، بادمجان سرخ (S. aethiopicum) و بادمجان برینجال (S. melongena).

S. macrocarpon بومی نواحی استوایی آفریقاست. این گیاه امروزه به خاطر برگ‌ها و میوه‌هایش در غرب، شرق و مرکز آفریقا، سورینام و منطقه کارائیب کشت می‌شود. S. aethiopicum نیز بومی آفریقاست، ولی اکنون در مناطق استوایی امریکای جنوبی و کارائیب نیز کشت می‌گردد. کشت S. melongena توسط بشر احتمالاً در ناحیه بین هند، میانمار و چین انجام گرفته است. بادمجان برینجال بین قرن‌های 7 و 8 به حوزه مدیترانه رسید. امروزه، S. melongena مهم‌ترین بادمجان کشت شده محسوب می‌شود که به شکلی گسترده در جنوب اروپا و آسیا کشت می‌گردد.

Genesys حدود 6,500 رکورد ژرم‌پلاسم بادمجان را ثبت کرده است که یک سوم آنها گونه‌های محلی می‌باشند. حدود 3,000 رکورد توسط مرکز جهانی سبزیجات حفظ گردیده و پس از آن 1,000 رکورد در هلند توسط مرکز ذخایر ژنتیکی و دانشگاه Nijmegen حفظ می‌شود.

اهداف پرورشی بادمجان متنوع است که از جمله آنها می‌توان به مقاومت نسبت به تنش‌های زنده و غیرزنده، بهبود محتوای مغذی، بازده بالا و کیفیت بهبودیافته میوه این گیاه اشاره نمود.

اندازه مجموعه‌های بانک ژن

سایر نام‌های مورد قبول

قواعد طبقه‌بندی

+ Solanum aethiopicum

+ Solanum americanum

+ Solanum anguivi

+ Solanum aviculare

+ Solanum campanulatum

+ Solanum capense

+ Solanum capsicoides

+ Solanum cinereum

+ Solanum dasyphyllum

+ Solanum diversiflorum

+ Solanum eburneum

+ Solanum elaeagnifolium

+ Solanum gilo

+ Solanum hispidum

+ Solanum incanum

+ Solanum integrifolium

+ Solanum khasianum

+ Solanum laciniatum

+ Solanum lasiocarpum

+ Solanum lidii

+ Solanum linnaeanum

+ Solanum macrocarpon

+ Solanum marginatum

+ Solanum mauritianum

+ Solanum melanospermum

+ Solanum melongena

+ Solanum nigrescens

+ Solanum nigrum

+ Solanum phlomoides

+ Solanum pseudocapsicum

+ Solanum pyracanthos

+ Solanum rubetorum

+ Solanum scabrum

+ Solanum schimperianum

+ Solanum seaforthianum

+ Solanum sisymbriifolium

+ Solanum sodomaeum

+ Solanum sodomeum

+ Solanum stramonifolium

+ Solanum tomentosum

+ Solanum torvum

+ Solanum trilobatum

+ Solanum vespertilio

+ Solanum viarum

+ Solanum villosum

+ Solanum violaceum

+ Solanum virginianum

بارگذاری بیشتر...