اطلاعات کلی

Proso millet
نام اصلی
Proso millet
افزونه‌ها در Genesys
Proso millet.jpg
Proso millet1.jpg
موسسات دارنده
ITA004
AUT005
AUT001
GBR016
HRV053
سایر
1
کشور موسسه دارنده
ITA
AUT
GBR
HRV
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Panicum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Panicum miliaceum
نامهای دیگر
Broom corn (millet)
Cheena
Common millet
Hog millet
Indian millet
Panicum miliaceum
Russian millet
زیرمجموعه‌های اخیر