اطلاعات کلی

Squashes
نام اصلی
Squashes
افزونه‌ها در Genesys
Squashes.jpg
موسسات دارنده
CRI001
CZE122
GBR017
SWE054
CHE001
سایر
2
کشور موسسه دارنده
CZE
GBR
SWE
CHE
سایر
1
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Cucurbita
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Cucurbita moschata
Cucurbita maxima
Cucurbita pepo
نامهای دیگر
squash