اطلاعات کلی

Tea
نام اصلی
Tea
افزونه‌ها در Genesys
2018_06_05_Kenya_Kericho_CT-26.jpg
موسسات دارنده
CRI001
کشور موسسه دارنده
CRI
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Camellia
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Camellia sinensis