بیانیه سلب مسئولیت

افرادی که داده‌های خود را در اختیار GENESYS قرار می‌دهند خود به صورت مستقل اطلاعات ذخیره شده در GENESYS یا در دسترس آن را مدیریت می‌کنند. چنانچه کاربران پرسش یا نظری در خصوص این اطلاعات یا ژرم‌پلاسم مرتبط با آن داشته باشند، می‌بایست مستقیماً با مؤسسه یا مؤسسات ارائه‌دهنده داده تماس بگیرند.

مسئولیت مدیریت درخواست‌هایی که با استفاده از مدول درخواست GENESYS ایجاد می‌شود بر عهده مؤسسه یا مؤسساتی است که درخواست برای آن ارسال می‌گردد. بنابراین، GENESYS و «تراست جهانی تنوع فراورده‌های کشاورزی» که میزبان قانونی GENESYS است هیچ گونه مسئولیتی در قبال خطا یا سهل‌انگاری در رسیدگی یا عدم رسیدگی به درخواست‌ها بر عهده ندارد. زمانی که درخواستی از طریق مدول آنلاین درخواست ثبت می‌شود، خلاصه آن درخواست برای طرف درخواست‌کننده ژرم‌پلاسم فرستاده می‌شود که حاوی مؤسسه یا مؤسسات رسیدگی‌کننده به درخواست، مشخصات تماس با مسئول مکاتبات، یک نسخه از این «بیانیه سلب مسئولیت» و «شرایط و ضوابط استفاده از GENESYS خواهد بود. مطالبات و شکایات احتمالی در خصوص درخواست‌های ژرم‌پلاسم باید خطاب به مؤسسه یا مؤسسات مورد نظر باشد و نه GENESYS.

چنانچه ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی GENESYS یا امکانات مربوط به مدول درخواست GENESYS با مشکل روبه‌رو شود و علت آن خارج از کنترل GENESYS یا «تراست جهانی تنوع فراورده‌های کشاورزی» باشد، مسئولیت تأخیر در تبادل، تحویل یا تکمیل درخواست‌ها به علت این مشکلات بر عهده GENESYS و «تراست جهانی تنوع فراورده‌های کشاورزی» نخواهد بود.