جزییات مجموعه داده

Morphological characterization of African yam bean

2018.1

Morphological characterization of African yam bean (Sphenostylis stenocarpa (Hochst ex A. Rich) Harms) collection at IITA.

محصول نام
African yam bean
تعداد افزونه
۵۱
تعداد ویژگی
۲۲
شروع ارزیابی
داده ارائه نشد
پایان ارزیابی
داده ارائه نشد

ابرداده‌های مجموعه داده


ایجادکنندگان مجموعه داده


نگهدارنده داده
Oyatomi Olaniyi International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
مدیر داده
Tchamba Marimagne The International Institute of Tropical Agriculture (IITA)

کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY 4.0 Attribution 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

African yam bean characterization dataset.xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 17778bc0-c46d-4687-b952-0abbd0541781.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
داده ارائه نشد
تاریخ ایجاد ابرداده
۱۰ دسامبر ۲۰۱۹
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۳۰ دسامبر ۲۰۱۹

مکان‌ها


مکان
Ibadan, Oyo, Nigeria

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. TSs-104BSphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۲. TSs-119ASphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۳. TSs-138BSphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۴. TSs-151ASphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۵. TSs-151BSphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۶. TSs-157ASphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۷. TSs-1ASphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۸. TSs-2006 010Sphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۹. TSs-2015 06Sphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۱۰. TSs-2015 07Sphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۱۱. TSs-2015-12Sphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۱۲. TSs-22BSphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۱۳. TSs-23CSphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۱۴. TSs-30BSphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۱۵. TSs-39ASphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۱۶. TSs-3ASphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۱۷. TSs-44CSphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۱۸. TSs-50ASphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۱۹. TSs-56ASphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۲۰. TSs-59BSphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۲۱. TSs-5ASphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۲۲. TSs-60BSphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۲۳. TSs-63ASphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۲۴. TSs-6ASphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۲۵. TSs-7ASphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۲۶. TSs-82ASphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۲۷. TSs-84ASphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۲۸. TSs-87BSphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
۲۹. TSs-8ASphenostylis
NGA039 DOI: نامرتبط
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3R8G
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3PW9
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3T0=
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3TDB
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3V1Z
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3V4$
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3W4X
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3W5Y
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3W6Z
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3WM8
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3WN9
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3WPA
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3WQB
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3X0M
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3X1N
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3X6T
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3X7V
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3X9X
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3XAY
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3XBZ
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M3XF=